Home » Wat kan Aut-Care betekenen?

Wat kan Aut-Care betekenen?

Aut-Care biedt begeleiding en ondersteuning aan in het dagelijks leven van mensen of kinderen met Autisme. Dat kan variëren van het voeren van begeleidingsgesprekken tot het maken van een dagschema, meegaan naar een afspraak op school of een gesprek met andere hulpverleners. Belangrijk is dat ik goed wil luisteren naar degene die Autisme heeft en naast hem of haar wil gaan staan. Ik kan advies geven maar veel belangrijker is om samen tot de kern van een probleem te komen en daarmee hopelijk ook de oplossing te vinden.

Soms kan het een lange tijd duren voordat bepaalde dingen, routines ingesleten zijn zowel bij volwassenen als bij kinderen. Aut-Care wil deze weg samen met degene die Autisme heeft en eventuele gezinsleden op een rustige en ontspannen manier afleggen. Levensloopbegeleiding is ook een onderdeel van mijn werk wat ik heel belangrijk vindt. Ik heb regelmatig contact met de Gemeente en andere instanties om mij hier hard voor te maken. Om te zorgen dat de “schotten” tussen zorg, onderwijs en bijvoorbeeld werk verdwijnen, alles heeft immers invloed op elkaar. Autisme is zorg die nodig kan zijn op elke gebied in het leven.

Aut-Care biedt ook ondersteuning aan de eventuele partner en of ouders/kinderen van degene die Autisme heeft. Maar al te vaak worden zij juist vergeten in het zorgen voor en leven met iemand met Autisme. We gaan met elkaar in gesprek om de draagkracht te verhogen. Dit kan ik doen door bijvoorbeeld het organiseren van oudercontactgroepen met andere ouders van kinderen Autisme of voor partners die een relatie met iemand met Autisme hebben. Ik werk hierbij samen met Hart voor Autisme die dit soort ontmoetingen organiseert. Binnenkort meer hierover!

Medisch:

Aut-Care vindt dat Autisme geen ziekte is, maar iemand met Autisme kan ook ziek worden/zijn.
Een ziekte kan veel prikkels en onduidelijkheid geven waardoor iemand met Autisme het extra moeilijk heeft. Met Aut-Care wil ik ondersteuning geven op allerlei gebieden, van het meegaan naar een arts of ziekenhuis tot het regelen van hulpmiddelen bij een Chronische Ziekte. Ook ondersteuning bij tandartsbezoek, (voor velen traumatisch) behoort tot de mogelijkheid. Ik heb ruime ervaring op medisch gebied door jarenlange werkervaring in ziekenhuizen en andere instellingen en door mijn opleiding als Ziekenverzorgster, APS Therapeut en de opleiding Autismevriendelijke Coach.

Aut-Care werkt via het Persoons Gebonden Budget. Sinds 1-1-2015 kunt u bij de gemeente waar u woont om ondersteuning/hulp vragen via de WMO. Het is belangrijk dat er bij Autisme een Maatwerkvoorziening aangevraagd wordt. Dit om te voorkomen dat u met veel verschillende zorgverleners te maken krijgt, wat voor mensen/kinderen met autisme meestal lastig kan zijn.

Aut-Care kan u in contact brengen met deskundige hulp om zo’n Maatwerkvoorziening aan te vragen bij uw Gemeente als u nog geen PGB heeft.
Ik wil bij deze nadrukkelijk vermelden dat ik geenszins de PGB administratie voor de client zal doen om belangenverstrengeling te vermijden. Ook werk ik niet samen met de zogenaamde bemiddelingsbureau’s. Ik kan u wel ondersteunen bij bijvoorbeeld uw administratie maar zal u nooit vragen uw budget te beheren.
Doordat ik contacten heb met andere Autismehulpverleners kan er bij ziekte of vakantie ook vertrouwde hulp geboden worden. U hoeft dus nooit zonder begeleiding te zitten.

Mijn “werk”woorden zijn: respectvol, geduldig, inlevingsvermogen, gelijkwaardig, expertise, ervaringsdeskundig, aanvoelen, bemoedigen, ondersteunen.

Tekening van mijn dochter:

Tekening Rebecca