Home » Autisme en Medische Zorg

Autisme en Medische Zorg

Als eindopdracht voor de opleiding Autismevriendelijke Coach heb ik gekozen voor: de Patient met Autisme. Als onderdeel van de eindopdracht heb ik een Autismevriendelijke Pijnscore kaart gemaakt. Dit heb ik gedaan omdat er in het ziekenhuis vaak gevraagd wordt: hoeveel pijn heeft u op een schaal van 0-10? Waarbij 0 geen pijn is en 10 de allerergste pijn die er is.
Van verschillende mensen die Autisme hebben, heb ik gehoord dat ze daar weinig mee kunnen, een cijfer geven voor de pijn? Het is te abstract!

Daarom heb ik het ook visueel gemaakt zoals u hieronder kunt zien. Voor de patient heb ik de “keuze” kleiner gemaakt en er een kleur aan toegevoegd. Ook een korte omschrijving hoe pijn in het desbetreffende stadium zou kunnen voelen. En voor verplegend personeel, artsen, tandartsen enzovoorts heb ik er de cijfers ingezet.
Voor kinderen wil ik hem nog ontwikkelen met een “smiley” erin.

Mocht u belangstelling hebben voor deze Pijnscorekaart, die overigens ook heel goed voor andere groepen patienten gebruikt zou kunnen worden, neem dan even contact met mij op dan stuur ik u deze tegen verzendkosten toe.

Pijnscore

Ook heb ik een Medipas gemaakt, deze kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij een intake bij opname of bij een bezoek aan de polikliniek, (huis)arts, tandarts, spoedeisende hulp e.d.
De patient kan hierop zelf aangeven wat voor hem of haar van toepassing is als het in een moeilijke situatie lastig te verwoorden is.
Ook hiervoor geldt, heeft u belangstelling voor een exemplaar neem dan even contact op ik stuur u deze tegen verzendkosten toe.

Medipas Autisme Aut-Care

Deze Patiënt heeft Autisme waardoor hij/zij:

Wat kunt u doen: Tips.

In te vullen door Patiënt: in welke mate geldt dit voor mij.

In een onbekende omgeving of crisissituatie kan deze persoon blokkeren en bijvoorbeeld niets meer zeggen. Neem extra tijd en aandacht, meestal gaat het wat langer duren voordat de patiënt op zijn/haar gemak is.
De patiënt kan soms de pijn, de locatie van de pijn en of ziekteverschijnselen niet nauwkeurig beschrijven. Neem de tijd om zorgvuldig de symptomen uit te vragen en nogmaals te checken. Stel korte eenvoudige vragen.
Kan soms moeilijk aangeven hoeveel pijn iets doet. (op schaal van 1/10) Gebruik de Pijnscore kaart met kleuren en vraag zorgvuldig na hoeveel pijn/ongemak de patiënt heeft.
Deze persoon kan soms niets vertellen over zijn medische voorgeschiedenis of juist zeer gedetailleerd. Note: een groot deel van de mensen met autisme heeft geen verstandelijke beperking. Vraag ook evt. hulp van fam./begeleiding.
Kan ongeduldig of kleinzerig lijken door overprikkeling. Praat rustig en kalm ook al is de patiënt onrustig/boos/verdrietig, laat hij/zij veel emoties zien.
Kan veel moeite hebben omgevingsfactoren te verdragen, bijvoorbeeld geur, licht en/of geluid. Zoek een rustig plekje om met de patiënt te praten en/of te onderzoeken. Vraag na of de patient last van prikkels heeft.
Kan tegenstrijdige emoties laten zien, zoals huilen of lachen, niet gepast bij situatie Vraag of de patiënt je begrijpt en vraag evt. of je mag overleggen met iemand die de patiënt kent.
Kan extreem angstig, achterdochtig zijn door pijn, vreemde omgeving, prikkels. Overweeg bij grote angst de inzet van rustgevende medicatie in overleg met patiënt/arts/begeleiding.
Kan moeite hebben met aanraking vanwege sensorische overgevoeligheid. Raak de patiënt niet onnodig aan en beperk voor zover mogelijk en verantwoord lichamelijk onderzoek.
Heeft wat langer de tijd nodig om informatie te verwerken. Leg bij elke behandeling of opname alles stap voor stap uit en check of de patiënt het heeft begrepen. @aut-care